MSDS (GBF Ürün Güvenlik Bilgi Formu Eğitimi)

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı: “KKDİK yönetmeliği kapsamında Türkiye´de yılda 10 ton ve üzerinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için güvenlik bilgi formuna ilave olarak kimyasal güvenlik raporu hazırlanması gerekmektedir. Bu raporun incelenmesi kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından yapılır.”

Copyright © Chemreach 2019 — Tüm hakları haklıdır.